Navigations


Corporate Profile

Executives

Director

Representative Director President Tsutomu Sugimori
Executive Vice President Takashi Hirose
Director Executive Vice President Takashi Noro
Satoshi Arishige
Senior Vice President Tomohide Miyata
Hiroyuki Sato
Kiyoshi Hanaya
Susumu Hara
Yuji Saita
Yoshikazu Yokoi
Jinichi Igarashi
Yutaka Kuwahara
Hiroyuki Yokota
Yasuhiko Oshida
Hitoshi Kato
Junichi Iwase
Toshiya Nakahara
Ichiro Yamamoto

Corporate Auditor

Corporate Auditor Nagayasu Matsuzawa
Shinichiro Nakano
Shinkichi Zoshima
Takashi Setogawa

Executive Officer

Senior Vice President Masashi Sakura
Naoto Hoya
Takahide Kasai
Fumito Fujii
Yoshihiro Sato
Executive Officer Shouji Gonda
Hiroyuki Iwakami
Kazuhiko Ezawa
Kei Shimomura
Yasushi Yatabe
Masayuki Ishikawa
Masaaki Suehisa
Katsuyuki Sasaki
Hiroyuki Ohmura
Kenichi Koike
Mitsuru Ikeda
Kentaro Take
Katsuya Asazuma
Takayuki Maruyama
Yoshiyuki Someya
Tsutomu Iwasaki
Junichi Nishimura
Toru Konishi
Eiji Kato
Takeshi Ohama
Hideki Shiina
Keisuke Hirata
Takeshi Saitou
Yuichiro Fujiyama
Shingo Nishimura